Search SearchRefresh RefreshExpand All Expand AllCollapse All Collapse AllNext NextPrevious Previous

Gemeten eigenschapCan be sorted ascending or descendingAfnamemateriaalAntwoordtijdCan be sorted ascending or descending
1-hydroxypyreen in urineurinebuis zonder bewaarmiddel (gele dop)2 weken
17-alfa-hydroxyprogesteron in bloedserumbuis 1 week
1,25-dihydroxyvitamine D in bloedserumbuis 2 weken
1,3-beta-D-glucan in serumserumbuis 2 weken
21-hydroxylase antistoffenserumbuis <5 weken
25-OH-vitamine D in bloedserumbuis 4 uur (gemiddeld) - max 24 uur
2,5-hexanedion in urineurinebuis zonder bewaarmiddel (gele dop)2 weken
5-HIAA in urineurinepot 3L (24u-collectie),met HCL1 week
5-MTHF in lumbaal vochtPP steriele 15 mL buis,in ijskoker<1 maand
6-P-gluconaat dehydrogenase in rode bloedcellenEDTA-buis <3 weken
7- en 8-dehydrocholesterol in bloedserumbuis 2 weken
Abelson mutatieanalyseEDTA-buis groot<4 weken
ABO genotypering PCREDTA-buis 1 maand (1 week indien dringend)
Absolute reticulocytose in bloedEDTA-buis < 1 uur (prior) - 4 uur (gemiddeld) - max 24 uur
absoluut aantal lymfocyten in bloedEDTA-buis toestelformule: <1 uur (prior), 4 uur (gemiddeld), max 24 uur
indien manuele formule: zie analysefiche manuele differentiatie
aceton in urineurinebuis zonder bewaarmiddel (gele dop)4 weken
acetylcholine receptor antistoffen in bloedserumbuis variabel
Actim PROM Test (POCT)Actim PROM Test kit
acylcarnitines in bloedGuthriekaart (hielprikkaart),serumbuis 2 à 3 weken
Adalimumab antistoffentiter in bloedserumbuis <3 weken
Adalimumab in bloedserumbuis 2 weken
Adem alcoholtest (POCT)niet van toepassing
adenosine deaminase in punctievocht: wordt niet meer uitgevoerd
Adenovirus antigeen in faeces: zie Gastro-intestinaal panel PCR (7818)
Adenovirus IgG-antistoffen in bloedserumbuis 2 weken
Adenovirus IgM-antistoffen in bloedserumbuis 2 weken
Adenovirus PCR in bloed (verzending)EDTA-buis 24u tot 5 dagen
Adenovirus PCR in monster
adrenaline in urineurinepot 3L (24u-collectie),met HCL1 week
Adrenocorticotroop hormoon in bloedEDTA-buis ,in ijskoker4 uur (gemiddeld) - max 24 uur